Výpis z dokumentace

200,- Kč

Zpráva na žádost pacienta

150,-Kč

Potvrzení o zdravotním stavu

150,-Kč

Zpráva pro pojistku

200,- Kč

Obstřik (doplatek na léky)

50,- Kč

Vyšetření bez objednání po ordinační době

500,-Kč

Neomluvení na objednaný termín

200,- Kč